Short Set

Cuban Shirt

  2/3 4/5 6/7 8/9 10/11
Chest (cm) 67 74 80 84 88
Shirt Length (cm) 40 45 50 54 59
Shorts
  2/3 4/5 6/7 8/9 10/11
Hip (cm) 67 73 81 85 89
Length (cm) 24.5 27 29 30 31